Skip to main content

Press Release

2011-04-14

Attendo unddrager sig ikke skat

Category
Press Releases
Share

I går og i dag har pressen fremført, at Attendo Care, som IK 2004-Fonden ejer, ved skatteplanlægning undgår at betale skat i Danmark. Det er en urigtig påstand. Grunden til, at Attendo ikke betaler skat i Danmark, er, at selskabet har investeret i de offentlige plejeopgaver og endnu ikke har tjent penge på driften.

Attendo har i de 14 år, Attendo har været i Danmark understøttet dansk ældreomsorg med ca. 30 mio. kroner, da virksomheden har haft store underskud.

Attendo har omsorg- og plejevirksomheder i Sverige, Danmark, Norge og Finland. I Sverige har Attendo været virksom i 22 år og de seneste 14 år også i Danmark. Attendo har derfor en lang erfaring på området. Det tager tid at etablere en pleje- og omsorgsvirksomhed i et nyt land. De ville være useriøst af Attendo at stoppe virksomheden, før Attendo har afprøvet alle muligheder for ordentlig etablering. Tillid fra kommunerne er helt centralt, da de er Attendos samarbejdspartnere og myndighed.

Vores håb er, at den danske stat og danske kommuner vil sætte fart på udliciteringen. Vi, sammen med Attendo, håber også at private omsorgs- og plejevirksomheder for alvor får mulighed for at få lige konkurrence-vilkår i forhold til det offentlige. Som Attendos kunder ved, så lægger Attendo meget stor vægt på at få fine bedømmelser i brugerundersøgelserne. Attendo satser på at undvikle plejesektoren og give overskud.

Vi har intet mod at fortælle, hvorfor Attendo endnu ikke betaler skat i Danmark. SKAT har allerede gransket Attendos regnskaber og konstateret, at der ikke foreligger nogle interne koncern-overførsler fra Danmark til Sverige. Attendos underskud viser med al mulig tydelighed besværlighederne med at få økonomien til at hænge sammen, sådan som konkurrencevilkårene er i Danmark. Som SKAT også ved, har Attendo intet at skjule og har ikke brugt særlige krumspring.

Faktisk er pengestrømmene løbende gået fra Sverige til Danmark for at dække de tab, som er opstået i driften. Tallene viser tydeligt, at Attendo faktisk har understøttet dansk ældreomsorg. Det opleves derfor som særlig trist for os, at blive anklaget for skatteflugt, når Attendos primære mål er at skabe en langsigtet bæredygtig omsorg af høj kvalitet i alle de nordiske lande.

Hvorfor har IK Investment Partners registreret vores fonde på Jersey? Det skyldes udelukkende, at vi er nødt til at beskytte vores investorer fra dobbeltbeskatning, og at regelværket er sikret på langt sigt, da vi foretager langsigtede investeringer.

Aktionærlånet bygger på – og påvirker alene Attendo Group. Den danske virksomhed er ikke påvirket af dette lån. Rentebetalingerne slutter som kapitalgevinster for investorerne og bliver beskattet i henhold til dette.

Grunden til at Attendo ikke har betalt selskabsskat i Danmark har ingen som helst sammenhæng med skatteplanlægning. Det skyldes det faktum, at den samlede drift indtil nu ikke har givet overskud.

Jonas Rodny, IK Investment Partners

Yderligere information:

IK Investment Partners

Jonas Rodny
Tel: +46 703 789 526

About IK Investment Partners

IK Investment Partners, IK, er et europæisk private equity-selskab. IK har rejst et samlet beløb på EUR 5,7 milliarder, herunder EUR 1,7 milliarder i den seneste fond, IK 2007. Siden 1989 har IK erhvervet 75 europæiske virksomheder. Den nuværende portefølje omfatter 22 selskaber med en samlet omsætning på næsten EUR 7,5 milliarder. IK investerer primært i mellemstore virksomheder med et stærkt cash flow og stort indtjeningspotentiale. Portføljevirksomhederne opererer inden for modne vækstbrancher. For mere information besøg hjemmesiden: www.ikinvest.com

Recent News

2024-04-23
Stake in A-SAFE acquired by IK Partners
Read More
2024-04-22
IK Partners to sell Eres stake to Eurazeo
Read More
Checkmate engineer remediating a fire door
2024-03-5
IK Partners to invest in Checkmate Fire
Read More
2024-02-28
IK Partners to invest in Schwingshandl
Read More